چای شما

تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱۳۹۳ در ۸:۲۷ ق.ظ , کد خبر:   1657
انواع نمونه های چای در شمال ( املش- جیرگوابر)

64

صبح رانکوه/ در روند تبدیل برگ سبز چای به چای خشک در مراحل مالش دادن و سرت در انبار ، چای در انواع خاک ، باروتی ، شکسته ، قلم و ممتاز تفکیک می گردد.

خاک چای : چای خرد شده ای که از توری نمره ۳۰ ( سی سوراخ در اینچ ) عبور می کند.

چای باروتی : چای خرد شده ای که از توری نمره ۱۴ ( چهارده سوراخ در اینچ ) عبور می کند.

چای شکسته : چای خرد شده ای که از توری نمره ۸ ( هشت سوراخ در اینچ ) عبور می کند.

چای قلم : حاصل از برگ لطیف کاملا لول شده می باشد.

چای ممتاز : حاصل از دور اول مالش که از توری غربال (از توری با سوراخ های ۵میلیمتری) عبور می کند.

چای قلم و چای ممتاز پس از مالش دادن برگ سبز و قبل از خشک کردن تفکیک می شود

منبع: تا مهر- املش بهشت گیلان

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید