چای شما

تاریخ انتشار : ۳ خرداد ۱۳۹۳ در ۴:۵۸ ق.ظ , کد خبر:   1306
اولین برداشت جو  ازمزارع شهرستان املش در موسی کلایه رانکوه  آغازشد.

spring-92_026

 به گزارش خبرنگار جیرگوابر نیوز، به گفته مسعودبهره ورمدیرجهادکشاورزی شهرستان املش میرزااحمدحسن جانی اولین زارع جوکار شهرستان املش است که برداشت جوازرقم محلی راازیک هکتار ازمزرعه جودرروستای ییلاقی موسی کلایه ازبخش رانکوه این شهرستان ازروز گذشته آغازکرده است.

مدیرجهادکشاورزی املش پیش بینی کردتاپایان فصل برداشت۸۵۰زارع جوکاردر مناطق ییلاقی بخش رانکوه این شهرستان۱۸۷۰تن جوبه ارزش۱۸میلیارد و۷۰۰میلیون ریال از۱۷۰۰هکتارازمزارع جواین شهرستان برداشت کنند. درمناطق ییلاقی بخش رانکوه شهرستان املش ازدانه وکاه حاصل ازکاشت وبرداشت جو برای مصرف طیورودام استفاده می شود.

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید