چای شما

تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ۱۳۹۳ در ۸:۲۵ ب.ظ , کد خبر:   4275
بیش از۹۷میلیاردریال مستمری ومقرری به افرادتحت پوشش تأمین اجتماعی شهرستان املش پرداخت شده است.

تامین اجتماعی املش

 به گزارش صبح رانکوه رئیس تأمین اجتماعی شهرستان املش بااشاره به این که۱۴هزارنفرمعادل۳۰درصدجمعیت شهرستان املش تحت پوشش تأمین اجتماعی اند،گفته۹۷میلیاردو۳۲میلیون ریال مستمری ومقرری درقالب تعهدات کوتاه مدت وبلندمدت در۱۵ماه گذشته به۵۳۰۰بیمه شده اصلی و۸۵۰مستمری بگیرو۸۰مقرری بگیرتحت پوشش تأمین اجتماعی دراین شهرستان پرداخت شده است.

محمدهرمزی بااشاره به این که رشدبیمه شدگان درتأمین اجتماعی شهرستان املش۱۲درصدافزایش یافته گفت: استفاده ازمزایای بخشودگی جرائم کارفرمایان درسال گذشته باعث کاهش۳۹درصدازمطالبات تأمین اجتماعی شعبه املش شده که۸میلیاردو۶۰۰میلیون ریال ازمطالبات هنوزباقیمانده که ازمجموع این میزان مطالبات۴میلیارد ریال بدهی کارفرمایان کارخانجات چایسازی است که به صورت اقساط هم قابل پرداخت است.۱۲۵۰کارگاه درشهرستان املش مشغول فعالیتند./املش خبر

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید