چای شما

تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱۳۹۳ در ۳:۵۹ ب.ظ , کد خبر:   5211
تصاویر دیدنی از عاشقان پیکان

 صبح رانکوه: پیکان در ایران و در نگاه برخی از افراد علاوه بر اینکه نام نوعی خودروست، به نوعی فرهنگ هم اطلاق می‌شود. فرهنگی که به محض ذکر عنوان «عشق پیکان» هیچ نیازی به هیچ توضیح دیگری برای درک مفهوم آن نیست!

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/0_752879001307425386_parsnaz_ir.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/22044_orig.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/23906830451148080040.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/331391_967.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/331392_472.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/331393_297.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/331394_355.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/404393_k7UWoFmJ.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/41215157723690057555.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/600x450_DSC01276.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/9peikan.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/P2.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/_9adf43d62202fa6a2d0fbae0dab4614c_pcfbd8cfc385c19f3b8375b9b95fb236fb_8u9camn98m65m4e17v7t.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/ab7cc63bacfab0edcd8727d2d4436662_pc6ded8cbfcc8bf413caf07c735e3e12f9_2z3swnn.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/bia3mfq7fqxv81g50by.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/cyp0ef8vviafd27ort.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/hw5htbu4obxldpodpoc.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/icbz4z7g2s5wv2gr8t2h.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/jkc92gbx102ucg2xa4q.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/n00013289-r-b-005.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/paykan-01.jpg

http://mj5.persianfun.info/img/93/5/Paykan/paykan-08.jpg

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید