چای شما

تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ در ۵:۵۱ ق.ظ , کد خبر:   879
دو خبر از هلال احمر شهرستان  املش

66

 بیش از صد نفرازشهروندان املشی درآموزش چهره به چهره باامدادوکمک های اولیه آشنا شدند.

 به گزارش جیرگوابر نیوز، به گفته اکرم پاکزادرئیس جمعیت هلال احمراملش به منظورتحقق شعارهرخانواده یک امدادگر،با برگزاری آموزش چهره به چهره امدادوکمک های اولیه یک روزه درپارک گلستان املش۱۲۶شهروند املشی باشرکت دراین آموزش که روزگذشته درپارک گلستان املش برگزارشد؛بامباحث اولیه امدادوکمک های اولیه ازجمله حمل یک نفره ودونفره مصدوم،بانداژ،چگونگی انجام تنفس مصنوعی وماساژقلبی،آتل بندی آشناشدند.

از۱۸تا۲۴اردیبهشت هفته هلال احمرنامگذاری شده است.

بیش ازصدشهرونداملشی درایستگاه سلامت جمعیت هلال احمراین شهرستان رایگان معاینه و ویزیت شدند.

به گزارش جیرگوابر نیوز، به گفته اکرم پاکزادرئیس جمعیت هلال احمراملش بابرپایی واستقرارچادربه مناسبت هفته هلال احمردر حیاط مسجدشهدای املش۱۰۸شهرونداملشی بامراجعه به پزشک داوطلب دراین چادرهارایگان معاینه و مشاوره شده ومیزان فشارخون آنها مورد سنجش واندازه گیری قرارگرفت.

از۱۸تا۲۴اردیبهشت هفته هلال احمرنامگذاری شده است.

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید