چای شما

تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ در ۱۱:۳۱ ق.ظ , کد خبر:   1916
رئیس اتاق اصناف شهرستان املش انتخاب شد.

555

 به گزارش جیرگوابر، به گفته جلال حسین زاده رئیس اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان املش بابرگزاری انتخابات داخلی بین اعضاء هیأت رئیسه که صبح امروزدراین اداره انجام شد،نادرهدایتی بعنوان رئیس اتاق اصناف این شهرستان وعلیرضا طاهرزاده وناصرمرادیان به ترتیب بعنوان نائب رئیس اول ودوم وعلی دستوم و اسماعیل سیرتی هم به ترتیب بعنوان دبیروخزانه داراین اتاق برای مدت چهارسال انتخاب شدند.

جلال حسین زاده گفت:شهرستان املش۱۸۰۰واحدصنفی دارای پروانه کسب معتبرو۲۲۰واحدصنفی فاقد پروانه کسب دررسته های مختلف و۱۵اتحادیه صنفی داردکه نظارت برحسن اجرای اقدامات اتحادیه هادرخصوص صدور پروانه کسب ومعرفی نمایندگان اتحادیه به اداره امورمالیاتی ازجمله مهمترین وظایف اتاق اصناف می باشد./املش خبر

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید