چای شما

تاریخ انتشار : ۲ مرداد ۱۳۹۳ در ۱۲:۱۸ ق.ظ , کد خبر:   5034
راه یابی دودانش آموزدخترمقطع ابتدایی شهرستان املش به مسابقات کشوری تنیس روی میز

تنیس

 به گزارش خبرنگار صبح رانکوه به گفته قربان احمدی مدیرآموزش وپرورش شهرستان املش فاطمه سلیمانی وشقایق قنبری هردواز دبستان شهید پاهکیده۲این شهرستان درتست انتخابی دانش آموزان دخترمقطع ابتدایی ازبین چهاردانش آموزاعزامی ازاین شهرستان، درتیم پنج نفره استان گیلان انتخاب ونهم شهریوردرمسابقات کشوری تنیس روی میزکه دررامسربرگزارخواهدشد؛با بازیکنان اعزامی ازسایراستان هارقابت خواهند نمود.

گفتنی است این دودانش آموزدختراملشی به منظورآمادگی بیشترهمراه باسه بازیکن دیگرگیلانی تمرینات خویش را صبح روزهای زوج درسالن تنیس روی میزشهیدتابان رشت جنب مدرسه صدیقه کبری برگزارمی نمایند.

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید