چای شما

رییس اداره چای املش خبر داد:

تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵ در ۴:۴۲ ب.ظ , کد خبر:   49526
پرداخت ۹۱ درصد مطالبات چایکاران املشی

۵۴ میلیارد و ۲۷۷ میلیون ریال از مطالبات چایکاران باقی مانده است؛۴۵۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال از مطالبات چایکاران املشی تاکنون پرداخت شده است.

 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه؛ رییس اداره چای شهرستان املش امروز گفت : ۵۴ میلیارد و ۲۷۷ میلیون ریال از مطالبات چایکاران باقی مانده است.
محمد عیسی طالبی افزود : این مبلغ سهم ۳۸ درصدی۶ کارخانه چایسازی املش است که باید به حساب چایکاران املشی شود.
وی اعلام کرد : ۸ هزار چایکار املشی امسال ۳۰ هزار و ۵۳۷ تن برگ سبز چای به ارزش ۵۰۶ میلیارد و ۹۲۷ میلیون ریال برداشت کردند.
رییس اداره چای شهرستان املش گفت : ۲۶ درصد معادل ۸ هزار تن از این مقدار برگ سبز چای درجه یک و ۷۴ درصد معادل ۲۲ هزار و ۶۰۰ تن دیگر درجه ۲ بود.
محمد عیسی طالبی افزود : تولید برگ سبز چای در املش امسال ۶۲ درصد معادل ۱۱ هزار و ۷۱۶ تن بیشتر از پارسال است.
وی تصریح کرد : امسال ۷ هزار و ۲۰ تن چای خشک در املش تولید شد.
رییس اداره چای املش در ادامه با اشاره به اینکه ۱۶۶۱ چایکار املشی متقاضی وام بهزراعی باغ های چای هستند افزود : تاکنون ۱۷ میلیارد و ۲۹ میلیون ریال از محل صندوق ذخیره چایکاران به ۱۴۵۰ نفر از این افراد وام مساعده پرداخت شده است.
محمد عیسی طالبی گفت : ۳۲ چایکار املشی هم تاکنون برای هرس حدود ۶۲ هکتار از باغات خود ۳۷۲ میلیون ریال تسهیلات بهزراعی دریافت کردند.
شهرستان املش ۴۸۵۰ هکتار باغ چای دارد.

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید