چای شما

تاریخ انتشار : ۱۰ تیر ۱۳۹۳ در ۸:۰۱ ق.ظ , کد خبر:   3838
۳۲واحدازمسکن مهرشهرستان املش تاهفته دولت به صاحبان اصلی آن تحویل داده می شود.

342007_875

 به گزارش صبح رانکوه، به گفته محمدخیرخواه رئیس بنیادمسکن شهرستان املش ازمجموع۲۴۰واحدمسکن مهراین شهرستان۵۶ واحدآن پس ازتکمیل،قبل ازعیدنوروزامسال تحویل صاحبان اصلی آن شدو۳۲واحدهم با۹۵درصدپیشرفت کارفیزیکی تادوماه آینده پس ازتکمیل نهایی به صاحبان اصلی آن واگذارمی شود.

رئیس بنیادمسکن املش افزود۱۵۲واحدباقیمانده ازمسکن مهراملش هم براساس تأکیددولت ومصوبه شورای مسکن مهراملش درصورت افزایش میزان آورده مردمی تاپایان سال جاری تکمیل وتحویل صاحبان آن خواهدشد.

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید